LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 3
Do opakowania leku sporządzonego według podanej recepty należy dołączyć sygnaturę koloru
A.
B.
C.
D.