LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 31
Proces rozmieszczania leku w płynach i tkankach organizmu to

A.
B.
C.
D.