LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 6
Wskaż antybiotyk B-laktamowy z grupy cefalosporyn.

A.
B.
C.
D.