LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 12
Mechanizm działania antybiotyków B-laktamowych polega na hamowaniu

A.
B.
C.
D.