LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG12 + TG13 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 22
HO-RE-CA to skrót określający:

A.
B.
C.
D.