LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 27
Przeciwne działanie leków na czynność organizmu w wyniku oddziaływania na różne receptory w tych samych lub różnych narządach określa się jako

A.
B.
C.
D.