LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 19
Termin realizacji recepty na preparaty immunologiczne, wytwarzane dla indywidualnego pacjenta nie może przekroczyć

A.
B.
C.
D.