LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 1
W przypadku ataku na ochranianą osobę głównym celem pracowników ochrony jest

A.
B.
C.
D.