LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 29
Wywiad ochronny to

A.
B.
C.
D.