LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 4
Stosując metodę zegarową, wskaż pole obserwacji prowadzonej przez dowódcę ochrony przemieszczającego się samochodem wchodzącym w skład kolumny pojazdów.

A.
B.
C.
D.