LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 8
Uzyskanie wiedzy na temat preferencji seksualnych ochranianej osoby jest

A.
B.
C.
D.