LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 19
Przy realizacji zadań ochrony osób na terenie chronionego obiektu pracownikowi ochrony przysługuje prawo do korzystania z uprawnień przewidzianych w ustawie o ochronie osób i mienia

A.
B.
C.
D.