LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 23
Imprezą masową, w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, jest

A.
B.
C.
D.