LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 27
Członka służby porządkowej, w zależności od przewidywanych zagrożeń i wykonywanych zadań, wyposaża się co najmniej,

A.
B.
C.
D.