LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 22
Z przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, dotyczących spożywania alkoholu na imprezach masowych wynika, że

A.
B.
C.
D.