LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 32
Do zadań pracownika rozpoznania, prowadzącego działania ochronne na rzecz bezpieczeństwa osób, należy

A.
B.
C.
D.