LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 8
Prawo do ujęcia, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych, w celu niezwłocznego przekazania Policji przysługuje

A.
B.
C.
D.