LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 17
W systemie bezpieczeństwa obszaru i obiektu strefa ochrony zewnętrznej obejmuje

A.
B.
C.
D.