LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 34
Do podstawowych zadań pracownika ochrony obiektu, wynikających z przepisów prawa, należy

A.
B.
C.
D.