LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 1
Analiza potencjalnych zagrożeń polega na

A.
B.
C.
D.