LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 8
Co należy rozumieć przez pojęcie "ważne obiekty, urządzenia lub obszary", w ochronie których pracownik ochrony jest uprawniony do wykorzystania broni palnej?

A.
B.
C.
D.