LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 36
Który z obiektów musi posiadać plan ochrony uzgodniony z właściwym terytorialnie komendantem wojewódzkim policji?

A.
B.
C.
D.