LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 7
Przed rozpoczęciem legitymowania pracownik ochrony jest obowiązany

A.
B.
C.
D.