LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 17
Czas przechowywania zarejestrowanego zapisu w systemie telewizji dozorowej nie może być krótszy niż

A.
B.
C.
D.