LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 17
Zgodnie z wymaganiami dla elektronicznych systemów zabezpieczeń, w przypadku przechowywania wartości pieniężnych w budynkach, jako podstawowe traktowane są systemy

A.
B.
C.
D.