LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 31
Komercyjna grupa interwencyjna, po uzyskaniu sygnału generowanego przez system sygnalizacji włamania i napadu, powinna przybyć do obiektu chronionego w czasie

A.
B.
C.
D.