LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 16
W rozumieniu obowiązujących przepisów prawa wartościami pieniężnymi są

A.
B.
C.
D.