LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 31
Transport wartości pieniężnych do 1 jednostki obliczeniowej może być wykonywany

A.
B.
C.
D.