LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 37
Uzbrojenie konwojenta stanowi

A.
B.
C.
D.