LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS3 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 11
Przy planowaniu trasy konwoju należy brać pod uwagę zwłaszcza

A.
B.
C.
D.