LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 36
Kobieta w starszym wieku, która ma problemy w samodzielnym poruszaniu się, została przyjęta na oddział wewnętrzny z powodu trudności w oddychaniu. Opiekun zauważył, że pacjentka niechętnie rozmawia z innymi chorymi, ale zadaje dużo pytań personelowi odnośnie swojego stanu zdrowia. Opisana sytuacja może świadczyć

A.
B.
C.
D.