LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG12 + TG13 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 3
Wniosek o zaszeregowanie zakładu hotelarskiego do jednej z kategorii właściciel składa do:

A.
B.
C.
D.