LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 19
Myjąc całe ciało chorej leżącej opiekun medyczny powinien zmienić wodę w misce przed umyciem

A.
B.
C.
D.