LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 23
Wskaż właściwą kolejność czynności podczas toalety jamy ustnej u podopiecznego z protezą zębową.

A.
B.
C.
D.