LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 22
Po umyciu oczu, opiekun wykonując toaletę twarzy pacjentce nieprzytomnej, powinien zacząć mycie od

A.
B.
C.
D.