LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 39
W trakcie toalety porannej podopiecznego opiekun użył szczoteczki do oczyszczenia paznokci. Co należy zrobić ze szczoteczką po zakończeniu toalety?

A.
B.
C.
D.