LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 8
Opiekun medyczny przygotowuje przybory i sprzęt do mycia włosów pacjentki leżącej w łóżku. Jak powinien postąpić?

A.
B.
C.
D.