LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 2
Pacjent oddziału opiekuńczego oddał stolec. Niedokładnie oczyścił krocze i pośladki. Opiekun medyczny odebrał basen. Jakie czynności powinien wykonać?

A.
B.
C.
D.