LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 6
Leżący na małej poduszce pacjent ze stwardnieniem rozsianym ma trudności z połykaniem tabletek oraz utrzymaniem ich w dłoniach. W jaki sposób należy mu pomóc w przyjmowaniu leków?

A.
B.
C.
D.