LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 36
Pielęgniarka zleciła opiekunowi medycznemu umycie głowy pacjentki. Opiekun powinien przygotować wodę o temperaturze w zakresie od

A.
B.
C.
D.