LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - WRZESIEŃ 2015

Pytanie nr 7
Brudny worek urostomijny należy wrzucić do jednorazowego worka foliowego w kolorze

A.
B.
C.
D.