LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG12 + TG13 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 49
Ile kategorii zgodnie z ustawą o usługach turystycznych wyróżnia się dla kempingów:

A.
B.
C.
D.