LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG12 + TG13 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 28
Trzy kategorie oznaczone cyframi rzymskimi wyróżna się dla:

A.
B.
C.
D.