LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG12 + TG13 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 16
Zapewnienie sprzedaży gościom gorących napojów przez całą dobę jest obowiązkowe:

A.
B.
C.
D.