LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG12 + TG13 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 11
Krótkotrwałe działania stosujące system zachęt w celu aktywizacji sprzedaży produktu to:

A.
B.
C.
D.