LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG12 + TG13 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 29
Który instrument marketingu zastosowano umieszczając informację o ofercie hotelu w lokalnej prasie?

A.
B.
C.
D.