LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG12 + TG13 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 12
W hotelu "Teresa" w ramach public relations:

A.
B.
C.
D.