LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG12 + TG13 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 27
Marketing mix to celowy dobór instrumentów, takich jak produkt oraz:

A.
B.
C.
D.