LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL11 - CZERWIEC 2015 (test 2)

Pytanie nr 37
Technik weterynarii wykonujący badanie poubojowe tuszek drobiowych w chwili zauważenia zmian mogących wskazywać na wystąpienie choroby zakaźnej, powinien

A.
B.
C.
D.