LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG12 + TG13 - CZERWIEC 2008

Pytanie nr 16
Gość hotelowy o silnych i szybkich reakcjach uczuciowych, wytrwały, często porywczy, impulsywny i gwałtowny to:

A.
B.
C.
D.